Kategorie
news nowe Uncategorized

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji

Świąt Wielkanocnych

 radosnej atmosfery przy świątecznym stole,

wiosennego nastroju

oraz dobrego zdrowia

życzy Państwu

AGROVIS

Kategorie
news nowe Szkolenia

Szkolenie odwołane

Z przykrością informujemy, że szkolenie nie odbędzie się w terminie 14-16.11.2019 ponieważ zgłosiło się zbyt mało osób.

Niebawem firma Agrovis ogłosi nowy termin szkolenia.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Kategorie
news nowe Szkolenia

Szkolenie serowarskie 14-16.22.2019

Firma Agrovis planuje kolejne szkolenie dotyczące farmerskiego wyrobu serów i twarogów
w dniach 14-16.11. br. Do udziału w tej edycji zapraszamy szczególnie osoby planujące produkcję w ramach MLO lub mini mleczarni, ale wszyscy chętni są mile widziani. 

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński.

 Kurs zaczyna się w czwartek około 9.00 i kończy w sobotę około 12.30. Uczestnicy mogą zakwaterować się już w środę, począwszy od godzin popołudniowych. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pamiątkowe zdjęcie.

Cena kursu brutto: 1060 zł w pokoju 2-osobowym lub 1160 zł w pokoju 1-osobowym. W razie potrzeby wystawiamy faktury VAT. Możliwa jest opcja bez noclegu: 700 zł brutto.

Uwaga: w środę wyżywienie we własnym zakresie.

Maksymalna ilość uczestników: 16. Zapisy wg kolejności zgłoszeń. Dany kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się minimum 12 osób. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń do 05 listopada 2019r.

Jak wyglądają takie kursy można obejrzeć na: http://www.agrovis.eu/galeria.php

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas wykładów teoretycznych omówione będą następujące zagadnienia:

– higiena doju

– ocena mleka jako surowca

– skład mleka i znaczenie poszczególnych składników

– rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej

– najważniejsze grupy drobnoustrojów

– rola podpuszczki

– typy skrzepów w mleku

– uwagi o produkcji jogurtu

– operacje technologiczne produkcji serów i twarogów

– kontrolowanie procesu produkcji

– wady serów i twarogów

– podstawy systemu HACCP i analizy ryzyka

– problemy prawne, higieniczne i sanitarne produkcji farmerskiej

– legalizacja produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO

Zajęcia praktyczne obejmują:

– produkcję twarogu

– produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych

– produkcję sera podpuszczkowego

– produkcję jogurtu

– różne metody pomiaru kwasowości mleka

– degustacje różnych produktów

Dr inż. Mirosław Sienkiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i Szkoleń
AGROVIS Sp. J.
Tel  089 767 43 93
kom. +48 604 576 912

FORMULARZ UCZESTNICTWA oraz zgoda RODO do pobrania:

Kategorie
Uncategorized

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.agrovis.pl jest Agrovis Spółka Jawna ul. Markajmy 6 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisaną do CEIDG, NIP: 7430003542, REGON: 7430003542, adres poczty elektronicznej: sklep@agrovis.eu dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres sklep@agrovis.eu
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
  2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu,
  3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 5. ODBIORCY DANYCH
 6. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa
 6. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres sklep@agrovis.eu
 6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. PLIKI „COOKIES”
 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  – Sesyjne
  – „Cookies”
  „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
Kategorie
Uncategorized

KONTAKT

AGROVIS Sp.J.
ul Markajmy 6
11-100 Lidzbark Warmiński
tel.(89) 767 43 93
fax.(89) 767 43 93

www.agrovis.eu
www.sklep.agrovis.eu

Zamówienia i wysyłki: sklep@agrovis.eu
Porady technologiczne: mirek.sienkiewicz@agrovis.eu

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie pod adresem: sklep@agrovis.eu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

Kategorie
news nowe Uncategorized

PROJEKT Mleczarnia „Roguska Struga”

Firma „Agrovis” Wiśniewscy Spółka Jawna realizuje projekt, którego celem jest budowa budynku produkcyjnego -szkoleniowego mleczarnia rzemieślnicza „Roguska Struga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dofinansowanie na realizacje Projektu wynosi 1 297 216,79 zł natomiast całkowita wartość projektu 2 643 108,92 zł.

Cel projektu:

 • poprawa konkurencyjności i innowacyjności
 • wprowadzenie do oferty produktowo-usługowej nowych dla firmy produktów tradycyjnych wg historycznych wzorów
 • wzrost zdolności sprzedaży
 • utworzenie nowych miejsc pracy
 • wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej oraz pozyskanie nowych klientów i wejście na nowe rynki zbytu.

Projekt jest podzielony na dwa etapy: I etap obejmuje część produkcyjną, która zostanie uruchomiona w sierpniu 2019 roku. Natomiast II etap obejmuje część produkcyjno –szkoleniowa, którego zakończenie planujemy do końca 2020 roku. Mleczarnia „Roguska Struga” znajduje się
w miejscowości Redy nieopodal Lidzbarka Warmińskiego

Pod marką „Roguska Struga” produkowane będą tradycyjne wyroby mleczarskie takie jak twaróg tradycyjny, sery dojrzewające, masło ze świeżego, dostarczonego do naszej mleczarni bezpośrednio po udoju mleka. Produkcja tych wyrobów oparta jest na tradycyjnych mleczarskich technologiach, które były stosowane w małych warmińskich mleczarniach, przy dużym nakładzie pracy ręcznej. W mleczarni „Roguska Struga” będą przeprowadzane również szkolenia, praktyki i staże mleczarskie.

Kategorie
news nowe

IX Festiwal Czas na Ser

Drodzy Państwo!

W tym roku spotykamy się w Lidzbarku już po raz dziewiąty! Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych CZAS NA SER z roku na rok cieszy się coraz większym Państwa zainteresowaniem. W tym roku impreza odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. W piątek, 31 maja zapraszamy na seminarium poświęcone jak zwykle problemom technologicznym, na które napotykają mali producenci w procesie produkcyjnym farmerskiego przetwórstwa mleka. Przewidywane są wystąpienia przedstawicieli Agrovisu i firmy CSK. Omawiane będą problemy dotyczące kontroli procesów technologicznych, wad twarogów i metod pielęgnacji serów.

Seminarium zakończy się komentowaną degustacją serów europejskich. W tym roku będą to  sery z Włoch, Hiszpanii, Holandii, Białorusi, Litwy i Słowenii.

Sobota i niedziela to tradycyjnie już dni otwarte dla odwiedzających, a to oznacza warsztaty smaku, stragany wypełnione serami, wypiekami, lodami, najwyższej jakości oliwami, konfiturami, kawą, napitkami, chutneyami, dobrym lokalnym piwem, miodem i nalewkami oraz innymi pysznościami. W tym roku mamy kilku nowych wystawców, więc oferta będzie jeszcze bardziej urozmaicona J Przewidujemy nowość w postaci specjalnej przestrzeni gastronomicznej z wiktuałami kuchni Ziemi Warmińskiej, przygotowanymi według tradycyjnych receptur przez Krzysztofa Mazurka, szefa kuchni Hotelu Krasicki. A pyszności te oczywiście w towarzystwie wybornego piwa rzemieślniczego z pobliskich lokalnych browarów oraz przy dźwiękach muzyki na żywo.

Jest nam również bardzo miło poinformować, że w tym roku z okazji Czasu Na Ser, Muzeum na Zamku przewiduje dodatkowe atrakcje dla odwiedzających naszą imprezę (uchylając rąbka tajemnicy zdradzimy jedynie, że jest to między innymi escape room…;))

Serdecznie zapraszamy !!! Do zobaczenia w Lidzbarku Warmińskim J

FORMULARZE DLA WYSTAWCÓW JUŻ DOSTĘPNE. PO WYPEŁNIENIU PROSIMY PRZESYŁAĆ JE NA ADRESY PODANE W TREŚCI FORMULARZY.

Zapytania w kwestii wystawienia się prosimy kierować na adresy:

mirek.sienkiewicz@agrovis.eu  w przypadku wystawców serowarskich

 wystawcy.czasnaser@wp.pl w przypadku wystawców innych produktów

DO POBRANIA:

Kategorie
FACEnetwork news nowe Szkolenia

Spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych organizowane przez AGROVIS, w oparciu o narzędzia opracowane w ramach programu TEACHEESY finansowanego przez ERASMUS+ 12 kwietnia 2019 Lidzbark WarmińskiSpotkanie informacyjne dotyczące prezentacji Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych

organizowane przez AGROVIS, w oparciu o narzędzia opracowane w ramach programu TEACHEESY finansowanego przez ERASMUS+

12 kwietnia 2019 Lidzbark Warmiński

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące prezentacji Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych

 

ORGANIZOWANE PRZEZ AGROVIS, w oparciu o narzędzia opracowane w ramach programu TEACHEESY finansowanego przez ERASMUS+

12 kwietnia 2019 Lidzbark Warmiński

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące prezentacji Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych 12 kwietnia 2019, Lidzbark Warmiński

Cel :

Prezentacja Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych (EPDPH) w rzemieślniczej produkcji serów i wyrobów mleczarskich.

Europejski Poradnik jest wspólnym dziełem doradców i producentów zrzeszonych w organizacji FACEnetwork. Został opracowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej « Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności » Komisji Europejskiej.

Poradnik był konsultowany i zatwierdzony przez wszystkie kraje członkowskie oraz Komisję Europejską. Nie jest on aktem prawnym, ale jest oficjalnym dokumentem UE, rekomendowanym do stosowania w sektorze drobnych przetwórców mleka

Grupa docelowa : farmerscy i rzemieślniczy przetwórcy mleka, instytucje otoczenia oraz nadzoru, media.

Plan spotkania :

09.30 -10.00 Rejestracja uczestników

10.00 -11.30 Prezentacja FACEnetwork, Poradnika i Projektu TEACHEESY

11.30 -11.50 Przerwa kawowa

11.50 -13.30 Prezentacja sposobu korzystania z Poradnika oraz narzędzi projektu

TEACHEESY

13.30 Zakończenie konferencji i lunch dla uczestników

 

Miejsce spotkania: Termy Warmińskie

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Jest możliwość udziału 2 osób* z jednego podmiotu produkcyjnego. Ilość miejsc jest ograniczone. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 5 kwietnia proszę kierować pod adresem: iza.drozd@agrovis.eu i koniecznie z kopią do: mirek.sienkiewicz@agrovis.eu

*po uprzednim potwierdzeniu

Wszystkie informacje dotyczące programu Teacheesy:

www.face-network.eu/teacheesy

ZAŁĄCZONE PLIKI:

Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie

Formularz rejestracjiKategorie
news nowe Szkolenia

Kolejne szkolenie serowarskie

 

Firma Agrovis planuje kolejne szkolenie dotyczące farmerskiego wyrobu serów i twarogów
w dniach 07-09.03. br. Do udziału w tej edycji zapraszamy szczególnie osoby planujące produkcję w ramach MLO lub mini mleczarni, ale wszyscy chętni są mile widziani.

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński.

Kurs zaczyna się w czwartek około 9.00 i kończy w sobotę około 12.30. Uczestnicy mogą zakwaterować się już w środę, począwszy od godzin popołudniowych. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pamiątkowe zdjęcie.

Cena kursu brutto: 1010 zł w pokoju 2-osobowym lub 1110 zł w pokoju 1-osobowym. W razie potrzeby wystawiamy faktury VAT. Możliwa jest opcja bez noclegu: 650 zł brutto.

Uwaga: w środę wyżywienie we własnym zakresie.

Maksymalna ilość uczestników: 16. Zapisy wg kolejności zgłoszeń. Dany kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się minimum 12 osób. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń do 20 lutego 2019r.

Jak wyglądają takie kursy można obejrzeć na: http://www.agrovis.eu/galeria.php

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas wykładów teoretycznych omówione będą następujące zagadnienia:

– higiena doju

– ocena mleka jako surowca

– skład mleka i znaczenie poszczególnych składników

– rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej

– najważniejsze grupy drobnoustrojów

– rola podpuszczki

– typy skrzepów w mleku

– uwagi o produkcji jogurtu

– operacje technologiczne produkcji serów i twarogów

– kontrolowanie procesu produkcji

– wady serów i twarogów

– podstawy systemu HACCP i analizy ryzyka

– problemy prawne, higieniczne i sanitarne produkcji farmerskiej

– legalizacja produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO

Zajęcia praktyczne obejmują:

– produkcję twarogu

– produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych

– produkcję sera podpuszczkowego

– produkcję jogurtu

– różne metody pomiaru kwasowości mleka

– degustacje różnych produktów

 

Dr inż. Mirosław Sienkiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i Szkoleń
AGROVIS Sp. J.
Tel  089 767 43 93
kom. +48 604 576 912

FORMULARZ UCZESTNICTWA do pobrania

Formularz_Szkolenie_Serowarskie

Zgoda RODO

Zgłoszenia: Sklep@agrovis.eu, Tel 89 767 43 93   Kopia mirek.sienkiewicz@agrovis.eu


 

Kategorie
FACEnetwork news nowe

Teacheesy jest projektem europejskim, finansowanym przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

 

Teacheesy jest projektem europejskim, finansowanym przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

 

Dla farmerskich i rzemieślniczych producentów serów i produktów mleczarskich jakość oraz bezpieczeństwo ich produktów jest kwestią najwyższej wagi.  Przepisy prawne,  zawarte   w zestawie Europejskich Przepisów “Pakietu Higienicznego” wymagają od nich nie tylko wdrożenia ale również zatwierdzenia i udowodnienia, że w swoich zakładach stosują oni zasady bezpieczeństwa żywności.

 

W tym kontekście, FACEnetwork (Europejska Sieć Farmerskich i Rzemieślniczych Producentów Serów i Produktów Mleczarskich) zobowiązała się do realizacji dużego projektu w dwóch etapach:

 

1- Opracowanie unijnego Przewodnika dobrych praktyk higienicznych (GGHP), przeznaczonego szczególnie dla farmerskich i rzemieślniczych producentów serów i produktów mleczarskich. Ten pierwszy program miał miejsce w latach  2015-2016 i został sfinansowany przez Komisję Europejską. Poradnik został już oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską i wszystkie Państwa Członkowskie w grudniu 2016.

 

2- Przygotowanie obszernego programu sesji szkoleniowych, mającego na celu wspomaganie producentów   w stosowaniu tego branżowego poradnika. Ten etap to Projekt TEACHEESY. Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2017-sierpień 2019 i potrwa 24 miesiące.

Realizuje go 10 partnerów należących do FACEnetwork w 9 krajach Europy.

Jednym z partnerów tego projektu jest firma AGROVIS.

http://www.agrovis.eu/category/facenetwork/