AGROVIS ...Serowarstwo Farmerskie i Rzemieślnicze...
kultury bakterii,
żywe kultury bakterii,
kultury bakterii do produkcji sera,
kultury bakterii do produkcji jogurtu,
kultury bakterii do produkcji twarogu,
produkcja sera,
produkcja twarogu,
produkcja jogurtu,
szkolenia serowarskie,
kursy serowarskie,
kotły serowarskie,
kocioł serowarski,
podpuszczka,
chlorek wapnia,
formy serowarskie,
krajacz skrzepu,
powłoka serowarska,
serowarstwo farmerskie,
sery farmerskie,
serowarstwo rzemieślnicze,

Minimleczarnie

Sprawdź to!

Sprzęt

Sprawdź to!

Porady i FAQ

Sprawdź to!

Firma Agrovis planuje kolejne szkolenie dotyczące farmerskiego wyrobu serów i twarogów

w dniach 27-29 kwietnia br. Do udziału w tej edycji zapraszamy szczególnie osoby planujące produkcję w ramach MLO lub mini mleczarni, ale wszyscy chętni są mile widziani.

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński.

Kurs zaczyna się w czwartek około 9.00 i kończy w sobotę około 12.30. Uczestnicy mogą zakwaterować się już w środę, począwszy od godzin popołudniowych. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pamiątkowe zdjęcie

Cena kursu brutto: 850 zł w pokoju 2-osobowym lub 960 zł w pokoju 1-osobowym. W razie potrzeby wystawiamy faktury VAT. Możliwa jest opcja bez noclegu: 600 zł brutto.

Uwaga: w środę wyżywienie we własnym zakresie.

Maksymalna ilość uczestników: 16. Zapisy wg kolejności zgłoszeń. Dany kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się minimum 12 osób. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 19 kwietnia 2017.

Jak wyglądają takie kursy można obejrzeć na: http://www.agrovis.eu/galeria.php

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas wykładów teoretycznych omówione będą następujące zagadnienia:

– higiena doju

– ocena mleka jako surowca

– skład mleka i znaczenie poszczególnych składników

– rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej

– najważniejsze grupy drobnoustrojów

– rola podpuszczki

– typy skrzepów w mleku

– uwagi o produkcji jogurtu

– operacje technologiczne produkcji serów i twarogów

– kontrolowanie procesu produkcji

– wady serów i twarogów

– podstawy systemu HACCP i analizy ryzyka

– problemy prawne, higieniczne i sanitarne produkcji farmerskiej

– legalizacja produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO

Zajęcia praktyczne obejmują:

– produkcję twarogu

– produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych

– produkcję sera podpuszczkowego

– produkcję jogurtu

– różne metody pomiaru kwasowości mleka

– degustacje różnych produktów

 

Dr inż. Mirosław Sienkiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i Szkoleń
AGROVIS Sp. J.
Tel  089 767 43 93
kom. +48 604 576 912

FORMULARZ UCZESTNICTWA do pobrania

Formularz_Szkolenie_Serowarskie

 

 

sssss

Firma Agrovis planuje kolejne szkolenie dotyczące farmerskiego wyrobu serów i twarogów
w dniach 16-18 luty br. Do udziału w tej edycji zapraszamy szczególnie osoby planujące produkcję w ramach MLO lub mini mleczarni, ale wszyscy chętni są mile widziani.

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński.

Kurs zaczyna się w czwartek około 9.00 i kończy w sobotę około 12.30. Uczestnicy mogą zakwaterować się już w środę, począwszy od godzin popołudniowych. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pamiątkowe zdjęcie

Cena kursu brutto: 850 zł w pokoju 2-osobowym lub 960 zł w pokoju 1-osobowym. W razie potrzeby wystawiamy faktury VAT. Możliwa jest opcja bez noclegu: 600 zł brutto.

Uwaga: w środę wyżywienie we własnym zakresie.

Maksymalna ilość uczestników: 16. Zapisy wg kolejności zgłoszeń. Dany kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się minimum 12 osób. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń:6 luty 2017.

Jak wyglądają takie kursy można obejrzeć na: http://www.agrovis.eu/galeria.php

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas wykładów teoretycznych omówione będą następujące zagadnienia:

– higiena doju

– ocena mleka jako surowca

– skład mleka i znaczenie poszczególnych składników

– rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej

– najważniejsze grupy drobnoustrojów

– rola podpuszczki

– typy skrzepów w mleku

– uwagi o produkcji jogurtu

– operacje technologiczne produkcji serów i twarogów

– kontrolowanie procesu produkcji

– wady serów i twarogów

– podstawy systemu HACCP i analizy ryzyka

– problemy prawne, higieniczne i sanitarne produkcji farmerskiej

– legalizacja produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO

Zajęcia praktyczne obejmują:

– produkcję twarogu

– produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych

– produkcję sera podpuszczkowego

– produkcję jogurtu

– różne metody pomiaru kwasowości mleka

– degustacje różnych produktów

 

Dr inż. Mirosław Sienkiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i Szkoleń
AGROVIS Sp. J.
Tel  089 767 43 93
kom. +48 604 576 912

FORMULARZ UCZESTNICTWA do pobrania

Formularz_Szkolenie_Serowarskie

 

Zgłoszenia: Sklep@agrovis.eu, Tel 89 767 43 93   Kopia mirek.sienkiewicz@agrovis.eu


Do wszystkich serowarów i amatorów serów farmerskich i rzemieślniczych!!!!

 

FACEnetwork ciągle czyni starania, żeby zapobiec obowiązkowi umieszczania deklaracji żywieniowych i energetycznych na etykietach wyrobów farmerskich i rzemieślniczych. Ostatnią inicjatywą jest europejska petycja on-line. Prosimy o rozpowszechnianie tej petycji, gdzie się da. Wystarczy użyć poniższego linku i po prawej stronie tekstu znaleźć w ramce „Sign FACE petition”

Potem otworzyć ten link i podać imię i nazwisko, adres mailowy i ewentualnie komentarz po polsku.

 

Serowarzy wszystkich krajów łączcie !!!!

 

http://www.face-network.eu/news/details/6275?locale=pl

 


Dlaczego wymogi dotyczące oznakowania żywności nie są przystosowane do farmerskich i rzemieślniczych serów i innych produktów mleczarskich?

 

Mirek Sienkiewicz
Członek Rady FACEnetwork.
Tel. 604 576 912
mirek.sienkiewicz@agrovis.eu
www.agrovis.eu


 

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Informujemy Państwa, iż od  29 września  do 28 października br. można składać wnioski w ramach poddziałania  4.2  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Dla kogo:

1.Rolnikowi będącemu  osoba fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli :
-podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
– rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych
– jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca  nie był wpisany do CEDIG
2.osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli:
– wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania  do obrotu produktów rolnych
– działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Na co:
Pomoc może być przyznana , jeśli projekt objęty wnioskiem:
– dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych,
– polega na modernizacji lub budowie przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi
– spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa, mające do niej zastosowanie(m.in. higieniczno-sanitarne,  ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt)

Wielkość dofinansowania

Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Refundacji podlegają koszty inwestycji poniesione przez Beneficjenta , w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych,

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:
– 300 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem;
– 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw  zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych;
– 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów

 

Minimalna wysokość pomocy  wynosi 10 tys. zł dla rolników oraz 100 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Nabór wniosków: 29.09.2016-28.10.2016

 


 

Firma Agrovis planuje kolejne szkolenie dotyczące farmerskiego wyrobu serów i twarogów
w dniach 17-19 listopada br. Do udziału w tej edycji zapraszamy szczególnie osoby planujące produkcję w ramach MLO lub mini mleczarni, ale wszyscy chętni są mile widziani.

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński.

Kurs zaczyna się w czwartek około 9.00 i kończy w sobotę około 12.30. Uczestnicy mogą zakwaterować się już w środę, począwszy od godzin popołudniowych. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pamiątkowe zdjęcie

Cena kursu brutto: 850 zł w pokoju 2-osobowym lub 960 zł w pokoju 1-osobowym. W razie potrzeby wystawiamy faktury VAT. Możliwa jest opcja bez noclegu: 600 zł brutto.

Uwaga: w środę wyżywienie we własnym zakresie.

Maksymalna ilość uczestników: 16. Zapisy wg kolejności zgłoszeń. Dany kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się minimum 12 osób. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 7 listopada 2016.

Jak wyglądają takie kursy można obejrzeć na: http://www.agrovis.eu/galeria.php

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas wykładów teoretycznych omówione będą następujące zagadnienia:

– higiena doju

– ocena mleka jako surowca

– skład mleka i znaczenie poszczególnych składników

– rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej

– najważniejsze grupy drobnoustrojów

– rola podpuszczki

– typy skrzepów w mleku

– uwagi o produkcji jogurtu

– operacje technologiczne produkcji serów i twarogów

– kontrolowanie procesu produkcji

– wady serów i twarogów

– podstawy systemu HACCP i analizy ryzyka

– problemy prawne, higieniczne i sanitarne produkcji farmerskiej

– legalizacja produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO

Zajęcia praktyczne obejmują:

– produkcję twarogu

– produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych

– produkcję sera podpuszczkowego

– produkcję jogurtu

– różne metody pomiaru kwasowości mleka

– degustacje różnych produktów

 

Dr inż. Mirosław Sienkiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i Szkoleń
AGROVIS Sp. J.
Tel  089 767 43 93
kom. +48 604 576 912

FORMULARZ UCZESTNICTWA do pobrania:

Formularz_Szkolenie_Serowarskie

 

WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ

Informujemy Państwa, iż od  29 września  do 28 października br. można składać wnioski w ramach poddziałania  4.2 ” WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ” . Więcej informacji  umieścimy na naszej w następnym tygodniu.


JESIENNE SZKOLENIE SEROWARSKIE !!!

Firma Agrovis planuje kolejne szkolenie dotyczące farmerskiego wyrobu serów i twarogów w dniach 13-15 października br. Do udziału w tej edycji zapraszamy szczególnie osoby planujące produkcję w ramach MLO lub mini mleczarni, ale wszyscy chętni są mile widziani.

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński.

Kurs zaczyna się w czwartek około 9.00 i kończy w sobotę około 12.30. Uczestnicy mogą zakwaterować się już w środę, począwszy od godzin popołudniowych. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pamiątkowe zdjęcie

Cena kursu brutto: 850 zł w pokoju 2-osobowym lub 960 zł w pokoju 1-osobowym. W razie potrzeby wystawiamy faktury VAT. Możliwa jest opcja bez noclegu: 600 zł brutto.

Uwaga: w środę wyżywienie we własnym zakresie.

Maksymalna ilość uczestników: 16. Zapisy wg kolejności zgłoszeń. Dany kurs odbędzie się, jeżeli zgłosi się minimum 12 osób. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 3 października 2016.

Jak wyglądają takie kursy można obejrzeć na: http://www.agrovis.eu/galeria.php

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas wykładów teoretycznych omówione będą następujące zagadnienia:

– higiena doju

– ocena mleka jako surowca

– skład mleka i znaczenie poszczególnych składników

– rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej

– najważniejsze grupy drobnoustrojów

– rola podpuszczki

– typy skrzepów w mleku

– uwagi o produkcji jogurtu

– operacje technologiczne produkcji serów i twarogów

– kontrolowanie procesu produkcji

– wady serów i twarogów

– podstawy systemu HACCP i analizy ryzyka

– problemy prawne, higieniczne i sanitarne produkcji farmerskiej

– legalizacja produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO

Zajęcia praktyczne obejmują:

– produkcję twarogu

– produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych

– produkcję sera podpuszczkowego

– produkcję jogurtu

– różne metody pomiaru kwasowości mleka

– degustacje różnych produktów

 

Dr inż. Mirosław Sienkiewicz

Dyrektor d/s Rozwoju i Szkoleń
AGROVIS Sp. J.
Tel  089 767 43 93
kom. +48 604 576 912

Zgłoszenia: Sklep@agrovis.eu, Tel 89 767 43 93   Kopia mirek.sienkiewicz@agrovis.eu


 

Laureaci konkursu na Najlepszy Ser VI Ogólnopolskiego Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych

 

Nagroda główna za Najlepszy Ser Festiwalu

Sephane Lefevre – Ser miękki podpuszczkowy z mleka owczego ”CZARNA OWCA”

 

I Nagroda w kategorii sery podpuszczkowe dojrzewające

Lucyna i Sylwester Wańczyk – Ser z mleka koziego „KOZI GRZBIET”

Wyróżnienia w kategorii sery podpuszczkowe dojrzewające

Lucyna i Sylwester Wańczyk – Ser z mleka krowiego „MR WAŃCZYK”

Osada Burego Misia – ser z mleka krowiego „ZDRĘBNY SER”

I Nagroda w kategorii sery świeże i twarogowe

Grzegorz Łaski – twarożek kozi „OBERLANDZKI”

Wyróżnienie w kategorii sery świeże i twarogowe

Małgorzata Klause-Wojas – twarożek  z czosnkiem niedźwiedzim   „ROLADKA Z SERA KOZIEGO”

I Nagroda w kategorii inne wyroby z mleka

Sylwester Krupa – Makaron serowy „KORBACZE”

Autor: Agrovis Newsy

Created by TERABAJT