AGROVIS ...Serowarstwo Farmerskie i Rzemieślnicze...
kultury bakterii,
żywe kultury bakterii,
kultury bakterii do produkcji sera,
kultury bakterii do produkcji jogurtu,
kultury bakterii do produkcji twarogu,
produkcja sera,
produkcja twarogu,
produkcja jogurtu,
szkolenia serowarskie,
kursy serowarskie,
kotły serowarskie,
kocioł serowarski,
podpuszczka,
chlorek wapnia,
formy serowarskie,
krajacz skrzepu,
powłoka serowarska,
serowarstwo farmerskie,
sery farmerskie,
serowarstwo rzemieślnicze,

Informujemy Państwa, iż od  29 września  do 28 października br. można składać wnioski w ramach poddziałania  4.2  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Dla kogo:

1.Rolnikowi będącemu  osoba fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli :
-podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
– rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych
– jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca  nie był wpisany do CEDIG
2.osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli:
– wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania  do obrotu produktów rolnych
– działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Na co:
Pomoc może być przyznana , jeśli projekt objęty wnioskiem:
– dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych,
– polega na modernizacji lub budowie przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi
– spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa, mające do niej zastosowanie(m.in. higieniczno-sanitarne,  ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt)

Wielkość dofinansowania

Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Refundacji podlegają koszty inwestycji poniesione przez Beneficjenta , w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych,

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:
– 300 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem;
– 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw  zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych;
– 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów

 

Minimalna wysokość pomocy  wynosi 10 tys. zł dla rolników oraz 100 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Nabór wniosków: 29.09.2016-28.10.2016

 

Coraz więcej producentów i dostawców mleka dysponujących ilością kilkuset lub kilku tysięcy litrów dziennie zaczyna interesować się możliwością samodzielnego przetworzenia swojego surowca.

Dzięki temu można produkować przetwory mleczne ze świeżego mleka, niewymęczonego transportem i wielokrotnym pompowaniem. Istnieją już możliwości techniczne i technologiczne, aby zrealizować takie przedsięwzięcie. Ponieważ nie mieści się już ono w ramach produkcji MLO (marginalnej, lokalnej i ograniczonej), musi być prowadzone jako normalna działalność gospodarcza w zakresie produkcji artykułów spożywczych. Produkcja w ramach MLO jest łatwiejsza, ale niesie ze sobą ograniczenia ilościowe oraz terytorialne co do zasięgu sprzedaży.

przykład 1 (1)

Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom i oczekiwaniom, Agrovis proponuje pomoc w opracowaniu profilu produkcji, wyposażenia technicznego i niezbędnej dokumentacji w postaci np. księgi jakości, systemu kontroli HACCP i GMP, instrukcji technologicznych i roboczych oraz innych, wymaganych przez prawo.

Osoby zainteresowane uruchomieniem działalności tego typu prosimy o wypełnienie formularza.

 

Formularz dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności.

Autor: Agrovis Podpuszczki i koagulanty, kultury bakterii! Zapraszamy do współpracy!

Logowanie

Login:

Hasło:Created by TERABAJT