FACEnetwork w 2015 roku

FACEnetwork w 2015 roku

W dniach 26-27 marca odbyło się w Paryżu kolejne spotkanie FACENetwork.
W czwartek 26 marca obradował Zarząd i Komisja Europejska FACE. Omawiano sprawy stowarzyszenia, przyjęto nowych członków, zastanawiano się jak poprawić kondycję finansową i gdzie można zdobyć fundusze na działalność. Dużo uwagi poświęcono kolejnemu, siódmemu już Kongresowi Sieci połączonej z corocznym Walnym Zgromadzeniem FACE.
W tym roku spotykamy się w dniach 7-9 października w Mediolanie. W planie jak zwykle dzień dla stowarzyszenia, dzień kongresowy i dzień na wizyty farmerskie. Kto będzie miał czas może zostać do soboty i zwiedzić Targi Światowe EXPO 2015. Gdy tylko będzie znany dokładny plan spotkania poinformuję o tym zainteresowanych. Zachęcam członków Stowarzyszenia Serowarów Rodzinnych do zorganizowania wyjazdu na tę imprezę.
Przedstawiciele innych krajów zadają nam często to pytanie: a gdzie są wasi serowarzy?
27 marca odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Redakcyjnego Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych. Dyskutowaliśmy nad planem pracy i podziałem obowiązków. To niełatwe zadanie, biorąc pod uwagę uczestnictwo wielu krajów i uwzględnienie interesów wszystkich stron. Komitet liczy prawie 20 osób, ale główny ciężar spoczywa na 5 autorach ,którzy mają go napisać i 4 czytających, którzy muszą to wszystko na bieżąco czytać.
Autorzy to specjaliści z 5 krajów europejskich, z zakresu mleczarstwa, serowarstwa, mikrobiologii itp. związani z farmerskim przetwórstwem mleka a osoby czytające to praktycy, farmerzy- producenci serów. Pierwsza wersja do przedłożenia Dyrekcji Generalnej Health w Brukseli to marzec 2016. Wbrew pozorom, to bardzo mało czasu. Ale cóż, bierzemy się do roboty!
A Paryż, jak to Paryż. Kto był ten wie, kto nie był i tak musi sam zobaczyć.