Instrukcja produkcji ukwaszonego mleka sojowe

Instrukcja produkcji ukwaszonego mleka sojowego

Beaugel®Soja 1 zawiera bakterie mlekowe, głównie Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus
Bulgaricus i Casei. Beaugel®Soja 2 zawiera te same składniki, a ponadto inne laseczki mlekowe.
1 dawka jest przeznaczona na 5 litrów mleka, czyli 40 typowych słoiczków jogurtowych.
Przechowywanie: nieotworzone probówki można przechowywać przez 6 miesięcy w temp. 2-4ºC lub 2 lata w temperaturze -18ºC. Data „najlepiej użyć przed” znajduje się na probówce.
Wybór mleka:
– Mleko sojowe naturalne UHT
– Mleko sojowe wzbogacone, o smaku waniliowym lub czekoladowym UHT
Wybór kultury Beaugel®Soja:
– Beaugel®Soja 1: jogurt gładki, smak zrównoważony
– Beaugel®Soja 2: jogurt zwięzły, smak lekko kwaskowaty
Sposób przygotowania ukwaszonego mleka sojowego
Kulturę można dzielić. 1 cm zawartości probówki odpowiada 1 litrowi mleka.
1) Podgrzać słoiczki wraz z pokrywkami do 40ºC.
2) Podgrzać mleko sojowe do temperatury bliskiej wrzenia (80-90ºC).
3) Ochłodzić mleko do temperatury 44ºC
4) Dodać odpowiednią ilość kultury Beaugel®Soja 1 lub Beaugel®Soja 2 do mleka i wymieszać przez kilka minut, aby zapewnić całkowite rozpuszczenie.
5) Nie dopuścić do przechłodzenia mieszanki. Szybko rozlać do słoiczków i zamknąć pokrywki.
6) Słoiczki szybko wstawić do łaźni lub cieplarki o temperaturze 40ºC i ukwaszać do 5 godzin.
Dobry efekt produkcji zależy od utrzymania stałej temperatury mleka i słoiczków.
7) Kontrolować powstawanie skrzepu delikatnie poruszając jednym ze słoiczków. Ukwaszać do
czasu otrzymania widocznego skrzepu.
8) Umieścić słoiczki w lodówce na okres 24 godzin w celu ustabilizowania ostatecznej tekstury i aromatu.
9) Jogurty przetrzymywane w lodówce powinny być skonsumowane w ciągu 3 tygodni.
Mleko sojowe słodzone: przed podgrzaniem mleka dodać 1 kostkę cukru na słoiczek , czyli 8 kostek na 1 litr.
Mleko sojowe aromatyzowane: przed podgrzaniem mleka dodać aromat w dawce zalecanej przed
producenta oraz 8 kostek cukru na każdy litr mleka
Uwaga: Punkt 2 jest opcjonalny, można pominąć.