Jak prognozować wydatki przy produkcji różnych wyrobów mleczarskich?

Jak prognozować wydatki przy produkcji różnych wyrobów mleczarskich?

Często mali producenci stają przed problemem oceny wydatku danego produktu, tzn. nie wiedzą ile produktu mogą uzyskać z danej ilości mleka. Sprawia im to kłopoty z zamówieniem odpowiedniej ilości form, chust czy też ilości mleka do przerobu. Może się tu przydać parę ogólnych zależności.

1.Przy produkcji sera twardego z mleka normalizowanego, o zawartości 2,5-2,6 % tłuszczu, otrzymamy około 1 kg z 10 litrów mleka. Jeżeli ser produkowany jest z mleka nienormalizowanego, to 1 kg sera otrzymamy z 8-9 litrów mleka. Oczywiście wpływ ma też typ sera. Im bardziej twardy ser, tym drobniejsze krojenie, dłuższe mieszanie i dogrzewanie, a co z tym się wiąże, niższy wydatek.
2.Przy produkcji serów miękkich z mleka nienormalizowanego, gdzie obróbka jest skrócona i uproszczona, należy oczekiwać zużycia 5-6 litrów mleka na kilogram sera.
3.Przy produkcji serów podpuszczkowo-kwasowych, w zależności od zawartości tłuszczu, otrzymamy 1 kg sera z 4-6 litrów mleka.
4.Sery twarogowe potrzebują około 4-5 litrów mleka na 1 kg twarogu. Wydatek zależy od zawartości tłuszczu i stopnia wyprasowania twarogu.
5.Najwyższy wydatek osiąganie się przy produkcji serka fasselle. Potrzeba tylko 2 litry mleka na 1 kg serka.
6.Oczywiście, przy produkcji wyrobów tylko fermentowanych jak jogurt, zsiadłe mleko czy śmietana, ilość produktu równa się ilości surowca.