Krajacze do skrzepu

1. Krajacz mały 5-ostrzowy. Robocza długość krawędzi tnących wynosi 30 cm. Cena 209 zł

2. Krajacz duży 6-ostrzowy. Robocza długość krawędzi tnących wynosi 50 cm. Cena 292 zł
krajacze