AGROVIS ...Serowarstwo Farmerskie i Rzemieślnicze...
kultury bakterii,
żywe kultury bakterii,
kultury bakterii do produkcji sera,
kultury bakterii do produkcji jogurtu,
kultury bakterii do produkcji twarogu,
produkcja sera,
produkcja twarogu,
produkcja jogurtu,
szkolenia serowarskie,
kursy serowarskie,
kotły serowarskie,
kocioł serowarski,
podpuszczka,
chlorek wapnia,
formy serowarskie,
krajacz skrzepu,
powłoka serowarska,
serowarstwo farmerskie,
sery farmerskie,
serowarstwo rzemieślnicze,

Na tej stronie znajdują się zdjęcia z życia Agrovis.

Aby obejrzeć zdjęcia wybierz z menu po prawej stronie kategorię.

W dniach 9-13 września przebywaliśmy we Francji na wizycie zorganizowanej przez AGROVIS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wzięli w niej udział przede wszystkim przedstawiciele nadzoru weterynaryjnego Podlasia, przedstawiciele zrzeszeń producentów, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rolnictwa. Wszystko udało się dobrze zaplanować dzięki kontaktom w ramach Europejskiej sieci serowarów Farmerskich i Tradycyjnych FACEnetwork.

Celem tej wyprawy było zapoznanie się z francuskimi rozwiązaniami w zakresie stosowania elastyczności w podejściu do nadzoru nad mleczarską produkcją farmerską i rzemieślniczą.

We Francji dopuszcza się stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej, nie jest wymagany system HAACCP. Przy budowie i eksploatacji małych przetwórni dopuszcza się wiele odstępstw od zasad stosowanych w przetwórstwie przemysłowym. Np. nie ma wymogu osobnego WC przy przetwórni, drzwi mogą być drewniane pod warunkiem zabezpieczenia farbą wodoodporną, dopuszczone są drewniane półki w dojrzewalni, uproszczona jest dokumentacja mycia i dezynfekcji itp..

Mieliśmy szereg spotkań z przedstawicielami organizacji regionalnych i departamentalnych, przedstawicielami inspekcji sanitarnej, stowarzyszeniami producentów, władzami FACEnetwork.

Podróżowaliśmy po departamentach Hautes-Alpes i Isere cały czas w krajobrazie wysokich gór.

Odwiedziliśmy też 3 fermy serowarskie; dwie kozie i jedną owczą. Wszystkie produkowały sery z mleka surowego, kwasowo-podpuszczkowe i dojrzewające. Wszystkie serownie kontrolowały przebieg fermentacji mlekowej za pomocą aparatury do miareczkowania. Oglądaliśmy dokumentację badań w ramach samokontroli, dzienniki produkcyjne, zapisy dotyczące leczenia krów, mycia i dezynfekcji. Z reguły bada się obecność Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus ureus i Escherichia coli. Dwa pierwsze mikroorganizmy stanowią kryteria bezpieczeństwa żywności. Ich obecność w produktach powoduje natychmiastowe wstrzymanie produkcji.

Autor: Agrovis Zdjęcia

Created by TERABAJT