Dziesiąte szkolenie dla domowych i fermowych przetwórców mleka – 18-20 października 2013

Dziesiąte szkolenie dla domowych i fermowych przetwórców mleka – 18-20 października 2013

W dniach 1-3 października 2010 miało miejsce pierwsze szkolenie serowarskie. Wówczas nie wiedzieliśmy jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu szkolenia. Okazało się, że jednak jest i po 3 latach, w dniach 18-20 października 2013 odbyło się w maksymalnej obsadzie jubileuszowe, dziesiąte już szkolenie dla osób zainteresowanych domowym i farmerskim przerobem mleka.
Schemat szkoleń stopnia podstawowego nie uległ zmianie. Pierwszy dzień poświęcono zagadnieniom teoretycznym, z dużym naciskiem na problemy mikrobiologiczne.
Drugi dzień to zajęcia praktyczne obejmujące twarogi, sery kwasowo-podpuszczkowe i dojrzewające.
Ostatnie pół dnia to prezentacja zasad zakładania działalności w ramach MLO, obowiązujących przepisów higienicznych , zagrożeń bakteryjnych oraz wytycznych znakowania produktów.
Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe zdjęcia i dyplomy ukończenia kursu.