Warsztaty ekologiczne Niemcy 2011

W dniach 12-14 . 10 .2011, wraz z Jerzym Wiśniewskim, uczestniczyliśmy w Niemczech, jako przedstawiciele firmy AGROVIS, w seminarium zatytułowanym „ Ekologiczna produkcja i przetwórstwo mleka i mięsa w dużych gospodarstwach” . Oprócz Polaków uczestniczyli w nim Rosjanie, Ukraińcy i Gruzini.

Spotkanie zostało zorganizowane w Dreźnie przez niemiecką firmę EkoConnect wraz ze szwajcarskim instytutem FIBL. Celem seminarium było praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami ekologicznej produkcji i przetwórstwa mleka i mięsa w dużych farmach hodujących kilkaset krów lub świń. Zwiedzaliśmy zarówno chlewnie obory jak i zlokalizowane w tych gospodarstwach przetwórnie mleka i mięsa produkujące wyroby z certyfikatem żywności ekologicznej. Wizyty przeplatane były krótkimi sesjami wykładów teoretycznych oraz warsztatami dyskusyjnymi na różne tematy związane z ekologicznymi aspektami produkcji.

Nas oczywiście najbardziej interesowała część mleczarska warsztatów. Zwiedzaliśmy dwa zakłady przetwórcze: mleczarnię ekologiczną o wydajności 100 tys. litrów dziennie, która przerabiała mleko skupowane od producentów ekologicznych oraz mleczarnię farmerską, przerabiającą dziennie do 10 tys. litrów ekologicznego mleka własnego i skupowanego w okolicy.

Na podstawie własnych obserwacji poczynionych podczas wizyt oraz wypowiedzi właścicieli i kadry zarządzającej w gospodarstwach i zakładach przetwórczych można wyciągnąć wnioski, że rolnictwo ekologiczne oraz przetwórstwo ekologiczne mleka, mięsa i innych produktów staje się w Niemczech znaczącą alternatywą i szansą na zwiększenie dochodów ze względu na szybko rosnące zainteresowanie i popyt na produkty ekologiczne. Obecnie około 20% żywności na rynku niemieckim ma już statut żywności ekologicznej. Dla porównania, w Polsce udział ten wynosi zaledwie 0,5%.

Należy sądzić, że w najbliższych latach podobne szanse otworzą się również przed rolnictwem ekologicznym w Polsce. Poniżej znajdą Państwo krótki fotoreportaż z tej wizyty.